Perfil de Batle

Punts Fites
1450 5
Puntuació en context de Batle
12 Haritz 1700 punts
13 Judith 1510 punts
14 Batle 1450 punts
15 Antonio 1300 punts
16 Mireia 1200 punts

Fites aconseguides per Batle

Ciutadà conscient

Ciutadà conscient

Viatger

Viatger

La vanguardia de Montuïri

La vanguardia de Montuïri

La vanguardia de Randa

La vanguardia de Randa

Súper guardià

Súper guardià

Explorador

Explorador

Powered by Open Data Cities

Repara Ciutat